Afspraak

Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden op T. 011 – 18 72 12

  • Het intakegesprek (= u komt voor de eerste keer langs)

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten, starten we met een intake. Hierbij wordt er voldoende tijd voorzien om u een kwalitatieve start van de behandeling te garanderen. Voorzie ongeveer anderhalf uur. Aan de hand van de totaliteit van uw klachten en bijkomende vragen wordt het best passend homeopathisch middel geselecteerd. Later wordt dan het effect van de behandeling geëvalueerd in een vervolgafspraak.

  • U bent reeds in behandeling of een vervolgafspraak

U kan uiteraard geholpen worden zonder intake. Dit consult duurt een half uur.

Afspraken die niet nagekomen of laattijdig geannuleerd worden, zullen volledig worden aangerekend aan de daarvoor geldende tarieven. Ze kunnen ten laatste 48u op voorhand worden geannuleerd. Annulering kan enkel en alleen telefonisch gebeuren.